Fallhinder- Skyddsräcke i Södertälje och Stockholm

 

Fallförhindrande skyddsräcke
Skyddsräcke och räcke kring luckor och svaga takytor
Med skyddsräcke menas ett ca 1 meter högt räcke med minst en styv
överledare och en styv mellanledare. Det ska hindra person att komma
utanför ett säkert område och fungera som stöd vid gång nära
skyddsräcket.

Detta kan vara särskilt lämpligt då personal, med mindre vana av höjder
och användning av personlig fallskyddsutrustning, ska utföra service och
underhåll av anordningar på taket.

Gångbryggor, takstegar och arbetsplattformar kan förses med
skyddsräcken. Under förutsättning att gångbryggans eller takstegens
oskyddade sida inte sitter för nära öppen kant eller taknock, kan
skyddsräcket utgöra godkänt fallskydd (kollektivt fallskydd) och
personlig fallskyddsutrustning behöver inte användas när man går på
gångbrygga/takstegen.
Även hela tak, och då framförallt låglutande tak, kan förses med
skyddsräcken vid takkant vilket innebär att all vistelse innanför
skyddsräcket kan ske utan personlig fallskyddsutrustning.

Låt oss göra en takinspektion! fyll i offertförfrågan.

För mer info:

Vår materialleverantör är

Välkommen

Välkommen

Våra takläggare och plåtslagare har 60 års samlad erfarenhet av att utföra byte av plåttak och tegeltak.

När vi lägger om ett tak så garanterar vi att jobbet utförs på bästa sätt av skickliga hantverkare med yrkesbevis. Vi arbetar med de bästa takmaterialen för att kunna lämna så bra garantier till dig som kund. Kontakta oss idag för en takinspektion för att se vilka alternativ som är bäst just för ert tak. Det finns många val att göra när man byter plåttak alternativt tegeltaknefattar även takskottning och istappsröjning.

Kontakta oss om det är något du undrar över.

Eller boka en kostnadsfri takinspektion.

Kontaktuppgifter

Lorab Byggnadsplåtslageri AB

Org.nr. 556597-0059

Telefon Simon: 073-9822482

Telefon Andreas: 073-9994865
E-post: info@lorab.nu

Adress:

Kontor:
Kottestigen 83
147 43 Tumba

Verkstad

Nyköpingsvägen 70

Pershagen

151 39 Södertälje